NEUVONTAPALVELUT

Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tarjoamme neuvontapalvelut liittyen verotukseen, yritysjärjestelyihin sekä kirjanpitoon liittyvissä erityistilanteissa.

 

Tarjoamme asiakkaillemme neuvontapalveluja riippumattomana osapuolena, varmistaen ettei objektiivisuus vaarannu. Neuvonnan tavoitteena on edistää asiakkaan toimintaa varmentamalla taloudellisen informaation luotettavuus ja huolehtimalla siitä, että mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin varaudutaan hyvissä ajoin.

 

 

 

 

Veropalvelut >>

YRITYSJÄRJESTELYT >>

SUKUPOLVENVAIHDOKSET >>

VEROSUUNNITTELU >>

MUUT NEUVONTAPALVELUT >>

 

Veropalvelut

Tilintarkastajina pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolista veroneuvontaa mm. arvonlisä-, elinkeino- ja tuloverotukseen sekä henkilö-, perintö- ja lahjaverotukseen liittyvissä asioissa.

 

Avustamme asiakkaitamme myös mm. veroilmoitusasioissa ja ennakkotieto- tai ennakkoratkaisuhakemuksen laadinnassa sekä vastineiden ja valitusten laadinnassa.

 

Verotuksen huomioon ottaminen on tärkeää yhteisön jokapäiväisessä toiminnassa, niin että noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Erityisesti verotusasiat tulevat esille kuitenkin muutostilanteissa, kuten yritysjärjestelyissä tai muissa muutostilanteissa.

 

Verotus ei ole lähtökohtana toimintojen suunnittelussa, mutta sen huomioon ottaminen ja suunnittelu on kuitenkin usein tärkeä osa yrityksen toimintaa. Autamme sekä yritys- että henkilöverotukseen liittyvissä asiaoissa. Usein niiden molempien huomioon ottaminen onkin tärkeää pk-sektorin yrityksissä. Autamme yritysverotukseen ja omistajayrittäjän varojen jakoon liittyvissä verotuskysymyksissä.

 

Erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa verotuksen huomioon ottaminen sekä myyjän että ostajan kannalta on tärkeää, ja suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

 

Yritysjärjestelyt

Palveluihimme kuuluvat myös yritysjärjestelyt, joissa verosuunnittelu on olennainen osa prosessia. Yritysjärjestelyillä tarkoitetaan mm. liiketoiminnan tai osakkeiden kauppaa, sulautumista, jakautumista, liiketoimintasiirtoa, osakevaihtoa ja yhtiön purkamista.

 

 Yhtiömuodon muutokset

Sulautuminen

Jakautuminen

Liiketoimintasiirto

 Omien osakkaiden hankinta

 Osakevaihto

 

Sukupolvenvaihdokset

Sukupolvenvaihdos tilanteissa suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Verotus on olennainen osa sukupolvenvaihdosprosessia, jotta yritystoiminta saadaan siirretyksi jatkajalle verotuksen kannalta mahdollisimman edullisesti ja samanaikaisesti myös luovuttajan näkökulmasta järkevällä tavalla.

Sukupolvenvaihdostilanteet perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken voidaan toteuttaa usein sukupolvenvaihdoksen verohuojennuksia hyväksi käyttäen. Näissäkin tilanteissa suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, niin että verovaikutukset saadaan selvitettyä.

 

Verosuunnittelu

Palveluihimme kuuluvat myös yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdosasiat, joissa verosuunnittelu on olennainen osa prosessia. Näissä tilanteissa on huomioitava sekä yrityksen, luovuttajan että luovutuksen saajaan verotus. Yritysjärjestelyillä tarkoitetaan mm. liiketoiminnan tai osakkeiden kauppaa, sulautumista, jakautumista, liiketoimintasiirtoa, osakevaihtoa ja yhtiön purkamista.

 

Verotuksen huomioon ottaminen on tärkeää yhteisön jokapäiväisessä toiminnassa, niin että noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Erityisesti verotusasiat tulevat esille kuitenkin muutostilanteissa, kuten yritysjärjestelyissä tai muissa muutostilanteissa.

 

Verotus ei ole lähtökohtana toimintojen suunnittelussa, mutta sen huomioon ottaminen ja suunnittelu on kuitenkin usein tärkeä osa yrityksen toimintaa. Autamme sekä yritys- että henkilöverotukseen liittyvissä asiaoissa. Usein niiden molempien huomioon ottaminen onkin tärkeää pk-sektorin yrityksissä. Autamme yritysverotukseen ja omistajayrittäjän varojen jakoon liittyvissä verotuskysymyksissä.

 

Erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa verotuksen huomioon ottaminen sekä myyjän että ostajan kannalta on tärkeää, ja suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

 

Muut neuvontapalvelut

Palvelutarjontaamme kuuluvat mm. kirjanpidon, yhtiöoikeuden ja verotuksen asiantuntijana toimiminen. Yrityspalvelut, mm. yhtiöiden perustamiset, kaupparekisteri-ilmoitukset sekä tarvittavat tilintarkastajan lausunnot. Lisäksi tarjoamme muita liikkeenjohdon ja taloushallinnon asiantuntijapalveluja.

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ >>

Juha Tissari, KHT, JHT

050 918 9345  |  juha@tissari.fi

Veropalvelut

Yritysjärjestelyt

Sukupolvenvaihdokset

Verosuunnittelu

Muut neuvontapalvelut