NEUVONTAPALVELUT

Tarjoamme asiakkaillemme neuvontapalveluja riippumattomana osapuolena,
varmistaen ettei objektiivisuus vaarannu. Neuvonnan tavoitteena on edistää asiakkaan
toimintaa varmentamalla taloudellisen informaation luotettavuus ja huolehtimalla siitä,
että mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin varaudutaan hyvissä ajoin.

Veropalvelut

Tilintarkastajina pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolista veroneuvontaa mm. arvonlisä-, elinkeino- ja tuloverotukseen sekä henkilö-, perintö- ja lahjaverotukseen liittyvissä asioissa.

Avustamme asiakkaitamme myös mm. veroilmoitusasioissa ja ennakkotieto- tai ennakkoratkaisuhakemuksen laadinnassa sekä vastineiden ja valitusten laadinnassa.

Yritysjärjestelyt,
sukupolvenvaihdokset ja verosuunnittelu

Palveluihimme kuuluvat myös yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdosasiat, joissa verosuunnittelu on olennainen osa prosessia. Näissä tilanteissa on huomioitava sekä yrityksen, luovuttajan että luovutuksen saajaan verotus. Yritysjärjestelyillä tarkoitetaan mm. liiketoiminnan tai osakkeiden kauppaa, sulautumista, jakautumista, liiketoimintasiirtoa, osakevaihtoa ja yhtiön purkamista.

Muut neuvontapalvelut

Palvelutarjontaamme kuuluvat mm.

  • Kirjanpidon, yhtiöoikeuden ja verotuksen asiantuntijana toimiminen
  • Yrityspalvelut, mm. yhtiöiden perustamiset, kaupparekisteri-ilmoitukset
  • Liikkeenjohdon ja taloushallinnon asiantuntijapalvelut

Design: FC Mainonnantekijät