TILINTARKASTUSPALVELUT

Tavoitteemme on toimia asiakkaallemme luotettavana kumppanina tarjoamalla
osaamistamme ja tukeamme yritystoiminnan eri vaiheissa. Lakisääteisen tilintarkastuksen
yhteydessä käymme läpi mm. yhtiön sisäistä valvontaa, liiketoimintaa, riskejä,
tietojärjestelmien tuottamia tietoja sekä veroasioita.

Tilinpäätöksen tarkastamisen tavoitteena on selvittää, antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan tuloksesta ja sen muodostumisesta sekä kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta. Tilintarkastajan tehtävänä on tuottaa yhteisölle ja säätiölle lausunto, mikä varmentaa tilinpäätöksen oikeellisuuden.

Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu myös osakeyhtiölain edellyttämien yhtiön tilintarkastajan todistuksien antaminen, osakeyhtiölain edellyttämien hyväksytyn tilintarkastajan lausuntojen ja todistuksien antaminen sekä lakiin tai viranomaispäätöksiin perustuvien lausuntojen antaminen.

Design: FC Mainonnantekijät