vahva kumppanuus ja henkilökohtainen palvelu

Sujuva ja mutkaton yhteistyö asiakkaamme kanssa on meille ykkösasia.
Työmme lähtee asiakkaan tarpeista ja toiveista, ja uskomme henkilökohtaisen
palvelun voimaan. Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että asiakkaamme on
tyytyväinen saamaansa palveluun ja kokee, että meitä on helppo lähestyä.

Toimintamme perustuu ammattitaitoon, korkeaan ammattietiikkaan ja vastuuntuntoon. Noudatamme toiminnassamme riippumattomuutta ja vaitiolovelvollisuutta. Tavoitteemme on edistää asiakkaamme toimintaa tarjoamalla luotettavaa kumppanuutta, tukea ja osaamista yritystoiminnan eri vaiheissa.

Yhteinen tavoitteemme: Sinun etusi

Pidämme asiakkaamme etuna sitä, että yhtiön varsinainen tilintarkastaja osallistuu itse tilintarkastuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näin yrityksen johto saa tilintarkastajasta tärkeän keskustelukumppanin, joka pystyy paremmin edistämään yhtiön liiketaloudellisia tavoitteita, antamaan neuvoa taloushallinnon asioissa sekä tukemaan johtoa päätöksenteossa.

Tilintarkastuksen aikana keskitymme asiakkaamme liiketoiminnan ymmärtämiseen sekä liiketoimintaan liittyvien riskien arviointiin ja tietojärjestelmien tuottamien tietojen luotettavuuteen. Tämän pohjalta laadimme tarkastussuunnitelman, toteutamme tarkastuksen ja annamme tilintarkastuskertomuksen.

Liitteet:
Avoimuusraportti 2016 »»
Avoimuusraportti 2015 »»
Avoimuusraportti 2014 »»
Avoimuusraportti 2013 »»
Avoimuusraportti 2012 »»

Design: FC Mainonnantekijät