lausunnot ja todistukset

Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi suoritamme myös muut tilintarkastajan asiantuntijalausuntoja vaativat toimeksiannot, kuten Tekesin kustannustilitysten sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tilitysten tarkastaminen. Lisäksi palveluihimme kuuluu liikennelupahakemuksen liitteeksi tarvittavan voimavaratodistuksen laatiminen.

 

Lisäksi uusien osakeyhtiöiden perustamisissa annamme todistuksen osakepääoman maksusta sekä tarvittaessa apporttilausunnon. Yritysjärjestelytilanteissa, kuten sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä laadimme osakeyhtiölain mukaiset tilintarkastajan lausunnot.

 

 

 

Lakisääteinen tilintarkastus >>

Sähköinen tilintarkastus >>

lausunnot ja todistukset >>

Veropalvelut >>

YRITYSJÄRJESTELYT >>

SUKUPOLVENVAIHDOKSET >>

MUUT NEUVONTAPALVELUT >>

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ >>

Juha Tissari, KHT, JHT

050 918 9345  |  juha@tissari.fi