Tilintarkastus-

ja muut varmennuspalvelut

Tavoitteemme on toimia asiakkaallemme luotettavana kumppanina tarjoamalla osaamistamme ja tukeamme yritystoiminnan eri vaiheissa. Lakisääteisen tilintarkastuksen yhteydessä käymme läpi mm. yhtiön sisäistä valvontaa, liiketoimintaa, riskejä, tietojärjestelmien tuottamia tietoja sekä veroasioita.

 

 

 

Lakisääteinen tilintarkastus >>

Sähköinen tilintarkastus >>

Asiantuntijalausunnot/

Muut lausunnot/

Tilintarkastajan lausunnot ja todistukset >>

 

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilinpäätöksen tarkastamisen tavoitteena on selvittää, antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan tuloksesta ja sen muodostumisesta sekä kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta. Tilintarkastajan tehtävänä on tuottaa yhteisölle ja säätiölle lausunto, mikä varmentaa tilinpäätöksen oikeellisuuden. Toimintaperiaatteidemme ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti tilintarkastus perustuu aina tilintarkastajan laatimaan tilintarkastussuunnitelmaan, jolloin tilintarkastus suoritetaan riskilähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

 

Asiakkaitamme ovat eri kokoiset ja eri toimialoilla toimivat pk-sektorin yritykset yhtiömuodosta riippumatta, osuuskunnat, yhdistykset, säätiöt sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt.

 

Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu myös osakeyhtiölain edellyttämien yhtiön tilintarkastajan todistuksien antaminen, osakeyhtiölain edellyttämien hyväksytyn tilintarkastajan lausuntojen ja todistuksien antaminen sekä lakiin tai viranomaispäätöksiin perustuvien lausuntojen antaminen.

 

Sähköinen tilintarkastus

Viime vuosien aikana sähköisten taloushallinnon järjestelmien yleistyessä myös tilintarkastus on muuttunut. Sähköisten tietojärjestelmien käytön myötä tarkastustoiminta ei ole paikkaan sidottua.

 

Olemme kehittäneet omia työkaluja ja menetelmiä huomioiden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä kouluttautuneet käyttämään eri sähköisiä taloushallinnon ohjelmistoja.

 

Asiantuntijalausunnot/

Muut lausunnot/

Tilintarkastajan lausunnot ja todistukset

Suoritamme myös muut tilintarkastajan asiantuntijalausunnot, kuten Tekesin kustannustilitysten tarkastaminen sekä STEA:n tilitysten tarkastaminen. Lisäksi palveluihimme kuuluvat liikennelupahakemuksen liittyvän voimavaratodistus antamiset.

 

Lisäksi uusien perustettavien osakeyhtiöiden perustamisissa todistus osakepääoman maksusta sekä apporttilausunnot sekä tilintarkastajan antamien todistusten ja lausuntojen antaminen yritysjärjestelytilanteissa, kuten sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä.

 

OTA YHTEYTTÄ >>

Juha Tissari, KHT, JHT

050 918 9345  |  juha@tissari.fi

Asiantuntijalausunnot/