Veropalvelut

Tilintarkastajina pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolista veroneuvontaa mm. arvonlisä-, elinkeino- ja tuloverotukseen sekä henkilö-, perintö- ja lahjaverotukseen liittyvissä asioissa.

 

Avustamme asiakkaitamme myös mm. veroilmoitusasioissa ja ennakkotieto- tai ennakkoratkaisuhakemuksen laadinnassa sekä vastineiden ja valitusten laadinnassa.

 

Verotuksen huomioon ottaminen on tärkeää yhteisön jokapäiväisessä toiminnassa, niin että noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Erityisesti verotusasiat tulevat esille kuitenkin muutostilanteissa, kuten yritysjärjestelyissä tai muissa muutostilanteissa.

 

Autamme sekä yritys- että henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Usein niiden molempien huomioon ottaminen onkin tärkeää pk-sektorin yrityksissä. Autamme myös omistajayrittäjän varojen jakoon liittyvissä verotuskysymyksissä.

 

Erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa verotuksen huomioon ottaminen sekä myyjän että ostajan kannalta on tärkeää, ja suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

 

 

 

Lakisääteinen tilintarkastus >>

Sähköinen tilintarkastus >>

lausunnot ja todistukset >>

Veropalvelut >>

YRITYSJÄRJESTELYT >>

SUKUPOLVENVAIHDOKSET >>

MUUT NEUVONTAPALVELUT >>

 

OTA YHTEYTTÄ >>

Juha Tissari, KHT, JHT

050 918 9345  |  juha@tissari.fi

Veropalvelut

Tilintarkastajina pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolista veroneuvontaa mm. arvonlisä-, elinkeino- ja tuloverotukseen sekä henkilö-, perintö- ja lahjaverotukseen liittyvissä asioissa.

 

Avustamme asiakkaitamme myös mm. veroilmoitusasioissa ja ennakkotieto- tai ennakkoratkaisuhakemuksen laadinnassa sekä vastineiden ja valitusten laadinnassa.

 

Verotuksen huomioon ottaminen on tärkeää yhteisön jokapäiväisessä toiminnassa, niin että noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Erityisesti verotusasiat tulevat esille kuitenkin muutostilanteissa, kuten yritysjärjestelyissä tai muissa muutostilanteissa.

 

Autamme sekä yritys- että henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Usein niiden molempien huomioon ottaminen onkin tärkeää pk-sektorin yrityksissä. Autamme myös omistajayrittäjän varojen jakoon liittyvissä verotuskysymyksissä.

 

Erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa verotuksen huomioon ottaminen sekä myyjän että ostajan kannalta on tärkeää, ja suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

 

 

 

Lakisääteinen tilintarkastus >>

Sähköinen tilintarkastus >>

lausunnot ja todistukset >>

Veropalvelut >>

YRITYSJÄRJESTELYT >>

SUKUPOLVENVAIHDOKSET >>

MUUT NEUVONTAPALVELUT >>