Palvelut – Tissari

Verotuksen huomioon ottaminen on tärkeää yhteisön jokapäiväisessä toiminnassa

PALVELUMME

Tavoitteemme on toimia asiakkaallemme luotettavana kumppanina tarjoamalla osaamistamme ja tukeamme yritystoiminnan eri vaiheissa. Lakisääteisen tilintarkastuksen yhteydessä käymme läpi mm. yhtiön sisäistä valvontaa, liiketoimintaa, riskejä, tietojärjestelmien tuottamia tietoja sekä veroasioita.

Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tarjoamme neuvontapalvelut liittyen verotukseen, yritysjärjestelyihin sekä kirjanpitoon liittyvissä erityistilanteissa.

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilinpäätöksen tarkastamisen tavoitteena on selvittää, antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan tuloksesta ja sen muodostumisesta sekä kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastajan tehtävänä on tuottaa yhteisölle ja säätiölle lausunto, mikä varmentaa tilinpäätöksen oikeellisuuden. Toimintaperiaatteidemme ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti tilintarkastus perustuu aina tilintarkastajan laatimaan tilintarkastussuunnitelmaan, jolloin tilintarkastus suoritetaan riskilähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Asiakkaitamme ovat eri kokoiset ja eri toimialoilla toimivat pk-sektorin yritykset sekä muut yhteisöt yhtiömuodosta riippumatta. Tarjoamme palveluitamme osakeyhtiölle, henkilöyhtiölle, osuuskunnille, yhdistyksille, säätiölle sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiölle.

Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu myös osakeyhtiölain edellyttämien yhtiön tilintarkastajan todistuksien antaminen, osakeyhtiölain edellyttämien hyväksytyn tilintarkastajan lausuntojen ja todistuksien antaminen sekä lakiin tai viranomaispäätöksiin perustuvien lausuntojen antaminen.

Lakisääteinen tilintarkastus
Sähköinen tilintarkastus

Sähköinen tilintarkastus

Viime vuosien aikana sähköisten taloushallinnon järjestelmien yleistyessä myös tilintarkastus on muuttunut. Sähköisten tietojärjestelmien käytön myötä tarkastustoiminta ei ole paikkaan sidottua.

Olemme kehittäneet omia työkaluja ja menetelmiä huomioiden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä kouluttautuneet käyttämään eri sähköisiä taloushallinnon ohjelmistoja.

Lausunnot ja todistukset

Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi suoritamme myös muut tilintarkastajan asiantuntijalausuntoja vaativat toimeksiannot, kuten Business Finlandin kustannustilitysten sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tilitysten tarkastaminen

Lisäksi uusien osakeyhtiöiden perustamisissa annamme todistuksen osakepääoman maksusta sekä tarvittaessa apporttilausunnon. Yritysjärjestelytilanteissa, kuten sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä laadimme osakeyhtiölain mukaiset tilintarkastajan lausunnot.

Lausunnot ja todistukset
Veropalvelut

Veropalvelut

Tilintarkastajina pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolista veroneuvontaa mm. arvonlisä-, elinkeino- ja tuloverotukseen sekä henkilö-, perintö- ja lahjaverotukseen liittyvissä asioissa.

Avustamme asiakkaitamme myös mm. veroilmoitusasioissa ja ennakkotieto- tai ennakkoratkaisuhakemuksen laadinnassa sekä vastineiden ja valitusten laadinnassa.

Verotuksen huomioon ottaminen on tärkeää yhteisön jokapäiväisessä toiminnassa, niin että noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Erityisesti verotusasiat tulevat esille kuitenkin muutostilanteissa, kuten yritysjärjestelyissä tai muissa muutostilanteissa.

Autamme sekä yritys- että henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Usein niiden molempien huomioon ottaminen onkin tärkeää pk-sektorin yrityksissä. Autamme myös omistajayrittäjän varojen jakoon liittyvissä verotuskysymyksissä.

Erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa verotuksen huomioon ottaminen sekä myyjän että ostajan kannalta on tärkeää, ja suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Yritysjärjestelyt

Palveluihimme kuuluvat myös yritysjärjestelyt, joissa verosuunnittelu on olennainen osa prosessia. Yritysjärjestelyillä tarkoitetaan mm. liiketoiminnan tai osakkeiden kauppaa, sulautumista, jakautumista, liiketoimintasiirtoa, osakevaihtoa ja yhtiön purkamista. Palveluihimme kuuluvat lisäksi yhtiömuodon muutokset sekä sukupolvenvaihdokset.

Yritysjärjestelyt
Sukupolvenvaihdokset

Sukupolvenvaihdokset

Sukupolvenvaihdostilanteissa suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Verotuksen huomioon ottaminen on olennainen osa sukupolvenvaihdosprosessia, jotta yritystoiminta saadaan siirretyksi jatkajalle verotuksen kannalta mahdollisimman edullisesti ja samanaikaisesti myös luovuttajan näkökulmasta järkevällä tavalla.

Sukupolvenvaihdostilanteet perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken voidaan toteuttaa usein sukupolvenvaihdoksen verohuojennuksia hyväksi käyttäen. Näissäkin tilanteissa suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, niin että verovaikutukset saadaan selvitettyä ennen järjestelyyn ryhtymistä.

Muut neuvontapalvelut

Palvelutarjontaamme kuuluvat mm. kirjanpidon, yhtiöoikeuden ja verotuksen asiantuntijapalvelut, sekä yrityspalvelut, mm. yhtiöiden perustamiset, kaupparekisteri-ilmoitukset sekä tarvittavat tilintarkastajan lausunnot. Lisäksi tarjoamme muita liikkeenjohdon ja taloushallinnon asiantuntijapalveluja.

Muut neuvontapalvelut