Lakisääteinen tilintarkastus – Tissari

Lakisääteinen tilintarkastus

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilinpäätöksen tarkastamisen tavoitteena on selvittää, antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan tuloksesta ja sen muodostumisesta sekä kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastajan tehtävänä on tuottaa yhteisölle ja säätiölle lausunto, mikä varmentaa tilinpäätöksen oikeellisuuden. Toimintaperiaatteidemme ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti tilintarkastus perustuu aina tilintarkastajan laatimaan tilintarkastussuunnitelmaan, jolloin tilintarkastus suoritetaan riskilähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Asiakkaitamme ovat eri kokoiset ja eri toimialoilla toimivat pk-sektorin yritykset sekä muut yhteisöt yhtiömuodosta riippumatta. Tarjoamme palveluitamme osakeyhtiölle, henkilöyhtiölle, osuuskunnille, yhdistyksille, säätiölle sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiölle.

Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu myös osakeyhtiölain edellyttämien yhtiön tilintarkastajan todistuksien antaminen, osakeyhtiölain edellyttämien hyväksytyn tilintarkastajan lausuntojen ja todistuksien antaminen sekä lakiin tai viranomaispäätöksiin perustuvien lausuntojen antaminen.

Lakisääteinen tilintarkastus

PALVELUMME

Tavoitteemme on toimia asiakkaallemme luotettavana kumppanina tarjoamalla osaamistamme ja tukeamme yritystoiminnan eri vaiheissa. Lakisääteisen tilintarkastuksen yhteydessä käymme läpi mm. yhtiön sisäistä valvontaa, liiketoimintaa, riskejä, tietojärjestelmien tuottamia tietoja sekä veroasioita.

Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tarjoamme neuvontapalvelut liittyen verotukseen, yritysjärjestelyihin sekä kirjanpitoon liittyvissä erityistilanteissa.