Lausunnot ja todistukset – Tissari

Lausunnot ja todistukset

Lausunnot ja todistukset

Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi suoritamme myös muut tilintarkastajan asiantuntijalausuntoja vaativat toimeksiannot, kuten Business Finlandin kustannustilitysten sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tilitysten tarkastaminen

Lisäksi uusien osakeyhtiöiden perustamisissa annamme todistuksen osakepääoman maksusta sekä tarvittaessa apporttilausunnon. Yritysjärjestelytilanteissa, kuten sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä laadimme osakeyhtiölain mukaiset tilintarkastajan lausunnot.

Lausunnot ja todistukset

PALVELUMME

Tavoitteemme on toimia asiakkaallemme luotettavana kumppanina tarjoamalla osaamistamme ja tukeamme yritystoiminnan eri vaiheissa. Lakisääteisen tilintarkastuksen yhteydessä käymme läpi mm. yhtiön sisäistä valvontaa, liiketoimintaa, riskejä, tietojärjestelmien tuottamia tietoja sekä veroasioita.

Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tarjoamme neuvontapalvelut liittyen verotukseen, yritysjärjestelyihin sekä kirjanpitoon liittyvissä erityistilanteissa.